Historik 

Alingsås Sprängtjänst AB startades 1971 av Uno Hermansson och Roland Svensson. 1997 tog Unos söner Martin och Niklas över Rolands del firman och verksamheten blev ett familjeföretag.  Genom åren har vi utvecklats och blivit ett väletablerat företag med gott renommé. 


Idag sysselsätter Alingsås Sprängtjänst AB drygt tio personer ,de har alla utbildningar samt behörigheter som krävs för säkert och pålitligt utförda sprängtjänster. Bland våra formella behörigheter finns till exempel sprängkort samt ansvarig arbetsledare. Vi har även behörighet att utföra arbete på väg samt ovan jord-arbeten. Vår gedigna kompetens samt våra samlade resurser gör att vi kan erbjuda professionella tjänster till alla som anlitar oss.


Vi är ett Trippel A-företag vilket innebär att vi har högsta kreditvärdighet. 


Alingsås Sprängtjänst AB är ett företag med framtidsvisioner och med stark tilltro till sina anställda. Som ett led i detta byggdes 2009 en byggnad i vilken en verkstad samt ett kontor inryms. Ett annat exempel på våra ambitioner är att vi just nu genomgår en auktoriseringsprocess genom BEF för att bli auktoriserade bergsprängare. 


Vår kundkrets består av både privatpersoner och företag. Vi har ett stort geografiskt arbetsområde och utför sprängtjänster i främst södra och mellersta Sverige.

Alingsås Sprängtjänst AB är medlem i BEF, Bergsprängningsentreprenörernas Förening. 2008 utnämndes vårt företag till Årets bergentreprenör.